Chống ồn kết hợp
Posted on November 30th, 2012
  • Hàng nhập khẩu
  • Đã kiểm định chất lượng
  • Giảm ồn 29 db
  • Kính trong , chắn bụi tốt

Tags: , , , , , , , , , , , ,