GĂNG TAY PHỦ HẠT NHỰA
Posted on September 27th, 2012
  • gang tay bat 7, gang tay bat 9, gang tien phong  , gang tay khế , gang tay da hàn , gang tay thun
  • Sử dụng :  Kỹ sư ,  công nhân , độ bền cao
  • Bảo hành hoặc đổi sản phẩm lỗi do nhà sản xuất

Tags: , , , ,