Kính bảo hộ 800
Posted on September 27th, 2012
  • Kính bảo hộ lao động MT800
  • Chất liệu nhựa dẻo, trong, lỗ thông hơi  ,
  • Chắn bụi , bảo vệ mắt an toàn

Tags: , , , , ,