Kính bảo hộ 817
Posted on September 27th, 2012
  • Kính kiểu gọng, dùng cho công nhân hàn
  • Kính bảo hộ lao động MT817
  • Chất liệu nhựa màu
  • Chắn bụi, bảo vệ mắt an toàn
  • Tránh được tia tử ngoại, có bảo hành
  • Tiến Mạnh cung cấp nhiều mặt hàng bảo hộ lao động giá cạnh tranh nhất

Tags: , , , , , ,