Q.ÁO CÔNG NHÂN
Posted on November 25th, 2011
  • Chất liệu : Vải kaki  , Vải phản quang , silk , cotton 100% , 65/35 , PE
  • Quy cách  : May size hoặc may đo
  • Size  :  4 ,  5  ,  6 , 7  ,  8
  • Màu sắc : Tùy chọn
  • Sử dụng : Đồng phục , Kỹ sư ,  công nhân , văn phòng , độ bền cao
  • Bảo hành hoặc đổi sản phẩm lỗi do nhà sản xuất

Quan ao cong nhan

Quan ao bao ho

Quan ao bao ve

Gang tay

Nón bao ho

Kinh bao ho

Ao phan quang

Ao thun dong phuc

Dai an toan

Nut chong on

Khau trang

Giay bao ho

Bao ho lao dong

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,