Tăng cường bảo đảm an toàn lao động trong quá trình hàn, cắt kim loại
Posted on November 27th, 2014

Ngày 11 tháng 12 năm 2013, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 4925/LĐTBXH-ATLĐ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tăng cường bảo đảm an toàn lao động trong quá trình hàn, cắt kim loại.

Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ban, ngành cơ quan phòng cháy chữa cháy, chính quyền các cấp thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh triển khai huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ nói chung, ở công việc hàn nói riêng cho người sử dụng lao động và người lao động theo đúng quy định, phổ biến quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện (QCVN 03:2011/BLĐTBXH ngày 29/7/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội). Đặc biệt tập trung thống kê, quản lý các đối tượng là chủ các cơ sở hàn, cắt kim loại, người lao động làm việc trực tiếp và cán bộ quản lý, điều hành các đơn vị có nguy cơ cao về cháy nổ có thuê các cơ sở hàn để sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, nhà xưởng như các xưởng may, da giầy, chế biến gỗ, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí và các tụ điểm tập trung đông người khác.

2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, ưu tiên các cơ sở có hoạt động hàn cắt kim loại tại các khu vực dễ phát sinh cháy nổ như các nhà kho, khu chợ, trung tâm thương mại, nhà hàng… đang sửa chữa. Xử lý nghiêm những cơ sở, cá nhân có hành vi vi phạm, kiên quyết đình chỉ hoạt động những cơ sở vi phạm nghiêm trọng những quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

3. Các cơ sở hàn, cắt kim loại và các cơ sở nguy cơ cao mất an toàn lao động, cháy nổ cần chủ động tổ chức tập huấn, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, thoát hiểm cho người lao động. Lập các phương án, biện pháp an toàn, phòng cháy, chữa cháy trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại nơi làm việc theo đúng quy định.

Tags: